Logo Proiecte Europene

 

 

 Data: 10.05.2023

 

Anunț lansare proiect
“Sprijinirea investițiilor destinate producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIROTICA SRL.”

 

BIROTICA SRL, anunță lansarea proiectului intitulat: “Sprijinirea investițiilor destinate producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIROTICA SRL”, Cod SMIS 160121, nr. contract de finanțare 1968/01.03.2023, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al prezentului proiect este sprijinirea societatii BIROTICA SRL în scopul de a dobândi independența energetică prin producerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu. Societatea îți propune instalarea de panouri fotovoltaice și achiziționarea de pompe de caldura.

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

  • Achiziționarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei pentru consumul propriu al societății concomitent cu achiziționarea de pompe de căldură.
  • Reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale din rețeaua națională, respectiv reducerea intensității energetice a activității.
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării prezentului proiect.
  • O societate mai eficientă datorită utilizării surselor regenerabile de energie, care vor înlocui în procent de peste 95% energia tradițională, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și îmbunătățire a calității mediului înconjurător.

Valorea totală a proiectului este de 778.856,00 lei, din care 416.000,00 lei este valoarea asistenței financiare nerambursabile (353.600,00 lei UE/ 62.400,00 lei buget național).

Data începerii proiectului: 02.03.2023

Data finalizării proiectului: 30.10.2023

Cod SMIS 160121

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.


BIROTICA SRL
cu sediul in Municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 35K, județul Alba
E-mail: office@ambalajecartonate.ro / www.amabalajecartonate.ro
Persoană de contact: Daniela Urban – tel. 0745651570

Descarcați Comunicatul de Press in format PDF